AKTUÁLNĚ: Přehled zdravotních pojišťoven, které vám proplatí členský příspěvek zaplacený v r. 2023 klikni

Dle usnesení valné hromady dne 18.7.2020 je od 1.1.2021 výše členského příspěvku 500,- Kč. Dále člen platí oddílový příspěvek, jehož výši si stanovují jednotlivé oddíly dle potřeb. Členové oddílu kapané a stolního tenisu k tomu ještě platí příspěvek za účast v soutěži. Celkový příspěvek na pohybovou aktivitu člena tak vyjde až na 1000,- Kč.

Potvrzení o zaplacení příspěvku na pohybovou aktivitu Vám na požádání vystaví paní Vtípilová Jarmila tel. 607520738.

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Níže je stručný přehled největších zdravotních pojišťoven a částek, které lze využít například na úhradu klubových členských poplatků či sportovních soustředění.

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

Na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru – členské příspěvky – pravidelné aktivity, cvičební tréninky – příspěvek 1 000,-

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

Na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity - členské příspěvky – na pravidelně se opakující tréninky – příspěvek 1 000,-

https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti

https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty

Česká průmyslová pojišťovna - 205

Pravidelné pohybové aktivity – členské příspěvky, letní tábory, příměstské tábory, plavecké kurzy, školy v přírodě – 500,-

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/56

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3

Oborová zdravotní pojišťovna - 207

Pravidelné pohybové aktivity – členské příspěvky – 500,-

https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-sportovni-aktivity

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 211

Pravidelné sportovní aktivity dlouhodobého charakteru, organizované cvičení pro děti, sportovní kroužky a kurzy, cvičení dětí s rodiči – 1 500,-

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/sportovni-pohybove-aktivity-dite

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ozdravny-pobyt-v-prirode