INVESTIČNÍ DOTACE

Investiční dotace MSMT-10858/2019-1 na akci "Modernizace víceúčelového sportovního areálu Meziměstí-vybudování zázemí sportoviště a instalace kryté tribuny"

Účelová investiční dotace z dotačního fondu královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0458 - na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu "Vybudování zázemí sportoviště a instalace kryté tribuny: