SPRÁVCE HŘIŠTĚ KOPANÉ:

Martin Salaba-mobil:777955878

 

Případné požadavky ohledně hřiště kopané řešit s předsedou TJ p. Vránou nebo předsedou oddílu kopané p. Hejcmanem.