SPRÁVCE HŘIŠTĚ KOPANÉ:

Patrik Urban-mobil:775776081

 

Případné požadavky ohledně hřiště kopané řešit s předsedou TJ p. Vránou nebo předsedou oddílu kopané p. Hejcmanem.